نتیجه بررسی‌: صاحب خانه و مستاجر باید در زمینه اجاره توافق‌کنند

3:39 min

• بازرس، کازیمیر اوبری، در بررسی جدیدی که در زمینه اجاره مسکن انجام داده پیشنهاد کرده که ارزش اجاره خانه‌ها مبتنی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و جذابیت مسکن برای متقاضیان باید تعیین شود. در پیشنهاد آمده که صاحب خانه و کرایه نشین مبتنی بر این اصل باید قرارداد ببندند.

• آزادی در تعیین اجاره‌ی خانه‌های نوساخت، پیشنهادی است که بخشی از توافق جنوری بین دولت و احزاب سنتر و لیبرال است.

• حزب چپ هشدار داده است که اگر دولت این پیشنهاد را عملی کند با خطر عدم رای اعتماد مواجه خواهد شد. در ضمن مورگان یوهانسون، وزیر عدلیه در واکنش به اعلام نتایج بررسی جدید با انتقاد گفته است که این موضوع که صاحب خانه تحت چنین شرایطی امکان افزایش اجاره‌ها را دارد بخشی از توافق جنوری نیست.