نقش والدین در نتایج بهتر دانش آموزان مکاتب

1:54 min
  • یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهند که نقش والدین متعهد و دارای تحصیلات عالی، می‌تواند در نتایج بلند دانش آموزان در مکتب‌ها، بسیار اثر گذار باشد.
  • یوران نیگرین، قوم شناس، هنگام تحقیق پایان نامه داکتری اش در دانشگاه اوپسالا، با پنجاه دانش آموز دوره متوسه، گفت‌وگو کرده است. او در این پژوهش دریافته است دانش آموزانی که نتایج بلند در مکتب می‌گیرند، بیشتر والدین شان در خانه با آنان کمک می‌کرده اند.
  • رحیم غفوری، آموزگار در استکهلم، به بخش فارسی|دری رادیو سویدن می‌گوید: کمک والدین در امور درسی دانش آموزان در خانه، باعث دلگرمی دانش آموزان و نتایج بلند آنان در مکتب می‌شود.