نماینده حزب چپ: ما طرفدار بحران سیاسی نیستیم، هدف ما حل مسئله مسکن است

5:24 min

•  علی اثباتی، عضو پارلمانی حزب چپ به رادیوی سویدن می‌گوید: ما به استفان لوون گفته بودیم که سیاست اجاره مسکن خط قرمز حزب چپ است، ولی آن‌ها حرف ما را باور نداشتند.

• بعد از اعلام عدم اعتماد حزب چپ به نخست‌وزیر کشور، بحران سیاسی در کشور ایجاد شده و احتمال آن می‌رود دولت بورژوایی قدرت را به‌دست بگیرد.

• پیشنهاد حزب چپ برای حل مشکلات کمبود خانه، کمک دولت به شرکت‌های خانه‌سازی است.