نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری آموزش «SFI» از راه دور

3:24 min
  • در دو سال گذشته برای شماری از تازه واردان زبان سویدنی از راه دور تدریس می‌شد و به باور برخی از این تازه واردان، این شیوه برای آنان موثر نبوده است. 

  • مریم بارکزی ۴۴ سال دارد؛ شش سال می‌شود که در سویدن زندگی می‌کند. دو سال می‌شود که مشغول یادگیری زبان سویدنی برای مهاجران «SFI» است.

  • مریم بارکزی، با ناخشنودی از چگونگی تدریس از راه دور می‌گوید: اگر دوباره تدریس از راه دور عملی شود، مشکل ساز خواهد شد. دو سال است که ما «SFI» می‌خوانیم و هنوز تمام نشده.