هشدار اداره ترافیک نسبت به آسیب دیدگی جاده‌ها به دلیل سیلاب

1:46 min

• دیشب بخش‌های از استان باوهوس لن به دلیل سیلاب‌‌های نسبتا شدید، دچار آسیب شده است. جاده‌ها، اردوگاه‌های تفریحی و زیر زمین خانه‌ها و ساختمانهای شهری پر از آب شده است.

• اداره کل ترافیک به مردم هشدار داده است که از جاده‌های که آسیب دیده است عبور و مرور نکنند.

• پیتر یونسون، مسئول ارتباطات اداره کل ترافیک می‌گوید: اگر به بیرون می‌روید باید بسیار محتاط باشید، از جاده‌‌ای که قرار است عبور کنید باید قبلا بررسی کرده باشید که آیا قابل استفاده است یا خیر.