وزیر بازارکار: بازار کار، به همه افراد نیاز دارد

5:17 min

•  در هفته سیاستمداران در یروا Järvaveckan ، وزیر بازارکار بیان داشت که تمام افراد برای بازار کار مهم‌ هستند.

• نرخ بیکاری در کشور در حدود ۹ درصد است و میزان بیکاری در میان جوانان به ۲۸ درصد می‌رسد. در عین حال شماری از افراد خارجی‌تبار به این باورند که فرصت‌های شغلی به آن‌ها داده نمی‌شود.

• برخی از شرکت‌ها اقداماتی را در زمینه از بین بردن پیش‌داوری‌ها در مورد خارجی‌تباران انجام داده‌اند که بتوانند افراد را بدون در نظر داشت اینکه از چه کشوری میایند استخدام کنند.