وضع مقررات برای اسکوترهای برقی

1:47 min

• درخواست چهار حزب پارلمانی از دولت برای بهبود شرایط رانندگی با اسکوترهای برقی در شهرها.

• هر روز هزاران اسکوتر برقی در سطح شهرها در حرکت هستند و نیز در هر گوشه‌ای می‌توان آنها را دید که رها شده‌اند.

• حزب چپ خواستار وضع مقرراتی مشابه موتورسیکلت‌های کوچک برای اسکوترهای برقی ست.