پایان توصیه‌های وزارت امورخارجه برای سفر به کشورهای دیگر

0:53 min

•  از اول ماه اکتبر، توصیه برای خودداری از سفر به برخی از کشوها بطور کامل لغو می‌شود.

•  تا کنون وزارت امور خارجه، هر ماه فهرستی از کشورهایی را که سفر به آنها می‌توانست با خطرات کرونایی همراه باشد، منتشر می‌کرد.

•  توصیه‌های وزارت امور خارجه از شروع همه‌گیری کرونا در بهار سال گذشته، آغاز شد.