پُلیس مرزی: سفارت سویدن در کابل با مقامات افغانستان در حال مذاکره است

6:19 min

•  هفته گذشته وزرات عودت مهاجرین افغانستان از کشورهای اروپایی و از جمله از سویدن خواست که اخراج‌های اجباری پناهجویان به آن کشور را متوقف کند.

• وزارت دادگستری سویدن بیان می‌دارد که تمام کشورها باید شهروندان خود را دوباره بپذیرند و کارشناسان می‌گویند که در اینگونه موارد اگر دو کشور با هم همکاری نکنند، اخراج پناهجویان ممکن نیست.

• رئیس پُلیس مرزی، پاتریک اِنگ‌استروم به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن می‌گوید که سفارت سویدن در کابل و دیگر مقامات اروپایی با دولت افغانستان در تماس است تا جزئیات این موضوع را مشخص کنند.