پناهنده‌ای از ایران، برنده جایزه تنوع فرهنگی کمون فالون شد

2:29 min
  • وقتی همه در انزوای پاندمی رفته بودند، سیامک لطفیانی تلاش می‌کرد تا کسانی را از تنهایی و پریشانی بیرون بکشد؛ یک گروه جنگل‌ گردی ساخت تا وضعیت را این‌گونه دگرگون سازند.

  • این پناهنده ایرانی، هنگامی که سه سال و نیم پیش به سویدن آمده بود، نتوانست که به مکتب آموزش زبان سویدنی برای مهاجران، راه یابد. زیرا، هنوز پناهجو بود.

  • سیامک لطفیانی با ایجاد گروه جنگل گردی، به خوبی توانست زبان یاد بگیرد، دوستانی در میان سویدنی‌ها پیدا بکند و از فرهنگ سویدن نیز خوب آگاهی پیدا بکند. اکنون کمون فالون، این جوان را شایسته جایزه تنوع/چند فرهنگی دانسته‌است. جایزه‌یی که در ماه دسامبر، به او داده خواهد شد.