پیشنهادات تازه در پیوند به کرونا؛ مهمانی‌های خصوصی نباید بیشتر از هشت نفر باشد

1:18 min
  • در پی گسترش شیوع کرونا در اروپا و نگرانی‌ها از این وضعیت در سویدن، اداره صحت عامه کشور نیز، پیشنهادات جدیدی را برای جلوگیری از افزایش شیوع کرونا در سویدن، اعلام کرده‌است.

  • این پیشنهاد برای جلوگیری از افزایش شیوع کرونا، در اجتماعات عمومی و دیگر رویدادهای عمومی با بیش از صد شرکت کنند در یک مکان سربسته، از اول ماه دسامبر اعمال می‌شود.

  • در صورت عدم استفاده از گواهی واکسیناسیون، جای شرکت کنندگان باید تعیین شده باشد، میان شرکت کنندگان حداقل یک متر فاصله باشد، تعداد شرکت کنندگان در مهمانی‌های فردی نباید بیشتر ازهشت نفر باشد و در غیر این صورت، برگزار کنندگان مهمانی‌ها افراد را باید به چند گروه تقسیم.