چگونگی شرایط اقامت کاری در قانون جدید مهاجرت

4:42 min

• از بیستم همین ماه «جولای» قانون جدید مهاجرت در سویدن، اجرایی شده است. اما تفاوتی جدی در این قانون در پیوند به چگونگی اقامت کاری، به میان نیامده است.

• حمید اصلی، حقوقدان امور مهاجرت می‌گوید از آنجایی که تمرکز بسیار زیاد روی اقامت دایمی در قانون جدید مهاجرت آمده است، از این جهت تغییراتی جدی در شرایط اقامت کاری نیامده‌است.

• داشتن قرارداد کاری چهار ماه قبل از درخواست تغییر پرونده پناهندگی به پرونده اقامت کاری، تثبیت هویت و ممنوع الدخول نبودن، بخشی از شرایط گرفتن اقامت کاری است.

متن این خبر تصحیح شده است.