کمک­ های بیشتر اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بحران پناهجویی

1:48 min

• اتحادیه اروپا برای جلوگیری از یک بحران پناهندگی، بر دادن کمک­های انسانی به مردم افغانستان تاکید می­کند.

• وزرای امور پناهندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شب گذشته در بروکسل جلسه­ای برای بحث در این مورد برگزار کردند.

• اتحادیه اروپا می­خواهد برای اجتناب از دخالت طالبان و برخی کشورهای دیگر، کمک به مردم افغانستان را از طریق سازمان ملل انجام دهد.