کمیسیون قانون اساسی: دولت در برخورد با پاندمی ناکام بوده است

2:13 min

• کمیسیون قانون اساسی، از اقدامات دولت در جریان پاندمی شدیداً انتقاد کرده است. این کمیسیون باور دارد که دولت در مدیریت این بحران ناکام بوده است.

• کمیسیون قانون اساسی پارلمان که امروز نتیجه بررسی خود را در مورد عملکرد دولت در جریان پاندمی اعلام کرد در شش مورد زیر، مدیریت دولت را ناتوان خواند:

۱-ممنوعیت بازدید از خانه‌های سالمندان

۲-انجام آزمایش و ردیابی مبتلایان به کرونا

۳-دسترسی به لوازم محافظتی و دیگر مواد بهداشتی

۴-طرح سریع پیشنهادها و قانون پاندمی

۵-اقدامات دولت در زمینه استراتیژی کرونا

۶-اقدام در برابر شمار شرکت کنندگان در گردهمایی‌ها عمومی