کنفرانسی در استکهلم در اعتراض به سخن‌رانی رئیس جمهوری اسلامی

2:31 min

• در اعتراض به سخن‌رانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانسی در استکهلم برگزار شد.

• یکی از شرکت‌کنندگان در کنفرانس خواستار اقدام سوئد و اتحادیه اروپا برای رسیدگی به مشارکت ابراهیم رئیسی در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ شد.

• نماینده‌ی حزب دموکرات‌مسیحی در پارلمان نیز سوئد را ملزم به درخواست رسیدگی به وضعیت ابراهیم رئیسی دانست.