کودکان، قربانی شرایط مالی والدین

1:59 min

• شمار کودکانی که به دلیل دشواری‌های مالی خانواده‌هایشان مجبور به ترک خانه و مدرسه می‌شوند، بیش از دو برابر شده است.

• به گزارش اداره اجراییات در نیمه‌ی اول سال جاری، تعداد این کودکان در استان ورم‌لند به ۱۲ نفر رسید.

• مسئولان صلیب سرخ در ورم‌لند این وضعیت را یک تراژدی می‌دانند و خواستار کمک به چنین خانواده‌هایی شده‌اند.