گسترش قلدری دیجتالی کودکان دانش آموز در مکتب‌ها

2:15 min
  • یافته‌های یک بررسی تازه رادیو سویدن، نشان می‌دهند که قلدری «موبنینگ» در بسیاری از مکتب‌ها در میان کودکان دانش آموز، گسترش یافته است.
  • در این بررسی که بیش از ۶۰۰ مدیر مکتب‌های ابتدایی از سراسر کشور شرکت کرده‎اند، از قلدری های دیجتیالی کودکان دانش آموز بر یک دیگر شان، پرده برداشته‌اند.
  • موبنیک یا قلدری کودکان دانش آموز درمکتب‌ها، نگرانی‌های زیادی را در میان والدین و دانش آموزانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، برانگیخته است.