یک شرکت مددکاری کارکنانی را که واکسن کرونا نمی‌زنند، اخراج می‌کند

2:07 min
  • شرکت لیسترا که یک شرکت بزرگ مددکاری شخصی برای کمک به توانخواهان است، تصمیم گرفته است که کارکنانی را که  از واکسینه شدن خودداری می‌کنند، اخراج کند. این تصمیم هم شامل کارکنان بخش مددکاری و هم شامل کارکنان اداری است.

  • یسپر گولدستراند، رئیس بخش مددکاری این شرکت می‌گوید که همه‌ی کارکنان این شرکت باید واکسن زده شوند  تا مشتریان ما و کسانی که آسیب ‍پذیر هستند، در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید ١٩ قرار نگیرند.

  • سندیکای کارکنان کمونی موضوع اخراج به دلیل یاد شده را بی سابقه عنوان می‌کند و یکی از نمایندگان این سندیکا چنین تصمیمی را شتابزده می‌نامد.