پژوهش جدید پول در برابر واکسیناسیون را پیشنهاد می‌دهد

2:39 min

• یک پژوهش تازه در سویدن در صدد است تا میزان تمایل افراد را به واکسین کویید-۱۹ مورد مطالعه قرار دهد. در این پژوهش برای افرادی که بخواهند خود را در برابر کویید-۱۹ واکسین کنند  ۲۰۰ کرون  داده می‌شود.

• ایریک لینگستروم، استاد اقتصاد ملی در دانشگاه لوند، می‌گوید: اگر مقدار پولی که قرار است پیشنهاد شود بسیار زیاد باشد، شاید شرایط را برای ادعای این که واکسین کردن داوطلبانه است سخت کند، زیرا افرادی که به پول نیاز دارند آنگاه خود را بخاطر دریافت مبلغی واکسین می‌کنند.

• در آلمان سیاستمداران توجه افراد را با استفاده از بازی های فوتبال و آب جو به واکسین جلب می‌کند و در یونان دولت با پرداخت مبلغی معادل ۱۵۰۰ کرون به جوانان از آن ها می‌خواهند که خود را واکسین کنند.