መሰላት ቆልዑን ወለድን

ራሄል፡ንደቀይ ክሓይሽ ዝገበርክዎ ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ ኮይኑ

8:36 min
  •  ራሄል ግርማይ ሎሚ ኣደ ሰለስተ ቆልዑ እያ። ንሳ ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕ ናይ 2014 ናብ ሽወደን መጺኣ። ኣብ 2018 ንክልተ ደቃ ማለት ክሪስቲናን   እዝራን ንኹሉ ዘድሊ መስርሕ ሓሊፋ ስራሕ ሰሪሓ  ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሽወደን ኣምጺኣቶም።
  • ሎሚ ደቃ መንገዲ ኣርባዕተ ሰዓት ርሒቖም ይነብሩ ኣለው። ዝኾነ ዓይነት ርክብ የብሎምን።
  • "ናብ እንዳ ሶሻል ዝኣቱ ጥርዓናት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ግና ካብቲ ዝኣቱ ጥርዓናት እንተ ርኢኻዮ እቶም ዝውሰዱ ቆልዑ ሓደ ሚእታዊት እንተ ኮይኖም እዮም" ሲሞቲ ከሊፋ ።