ሰልፊ ሞደራት፡ ንሓደሽቲ መጻእቲ ዝወሃብ ገንዘባዊ ድጋፍ ክጎድል ኣለዎ ይብሉ

2:56 min
  • ሰልፊ ሞደራት፡ ንሓደስቲ መጻእቲ ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ብመንግስቲ ዝመሓደር፡ ሓደ ዓይነትን ትሑትን ከኸውን ርእይቶ ኣቕሪቦም፡፡
  • ነቶም ዝወሃቡ ገንዘባዊ ድጋፋት፡ ኣብ ክንዲ ከም ውሁብ ምውሳድ፡ ጽዒርካ ምርካቦም፡ ንናይ ስራሕ ሸውሃት ዘዕብን፡ ብኡ ኣቢሉ ድማ ነቲ መስርሕ ውህደት ወይ ናብ’ቲ ሕብረተሰብ ምእታው ዘቐላጥፍን’ዩ፡ ይብል እቲ ሰልፊ፡፡
  • ሰሊፊ ሞደራት፡ ገንዘባዊ ሓገዛት ተደማሚሩ፡ ኩሉ ሙሉ፡ ካብ 12000 ክሮነር ክበዝሕ የብሉን በሃልቲ እዮም፡፡