ሰልፊ ኤስ.ደ፡ ገለ ክፋል ገንዘባዊ ሓገዝ ቆልዑ ክተርፍ ይደሊ

2:01 min
  • ሰልፊ ደሞክራስያውያን ሽወደን፡ ነቲ ብ’ፍለር-ባርንስ-ቲሌግ’ ዝፍለጥ፡ ምስ ብዝሒ ቆልዑ እናወሰኸ ዝኸይድ፡ ንካብ ክልተ ቆልዑ ንላዕሊ ዘለውዎም ወለዲ ዝኽፈል ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ክተርፍ ኣለዎ ዝብል ሓድሽ እማመ ኣቕሪቦም፡፡
  • እቲ ገንዘብ፡ ኣብ ክንዲ ንዝኾነ፡ ነቶም ስሩዕ ኣታዊ ዘለዎም ወለዲ ጥራይ በመንግዲ ሕድገት ግብሪ ክኽፈሎም ኣለዎ ይብል እቲ ሰልፊ፡፡
  • ንብዙሓት ቖልዑ ዘለውዎም ዝወሃብ ተወሳኺ ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ’ፍለር-ባርንስ-ቲሌግ’፡ ቁጽሪ ቆልዑ ኣብ ሓደ ስድራ እንዳበዝሐ ምስ ዝኸይድ፡ ተወሳኺ ዝወሃብ ገንዘባዊ ድጋፍ’ዩ፡፡ ሓሙሽተ ቆልዑ ንዝለውዎም ወለዲ ንኣብነት፡ ተወሳኺ ገንዘባዊ ሓገዝ ቆልዑ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ 3000 ክሮነር ኣብ ወርሒ ይበጽሕ፡፡