ፉሉይ ሓበሬታ

ሲሞቲ ከሊፋ፡ ስድራ ቤትን ምሕዳግ ቆልዑን

8:06 min
  • ትማሊ ሸሞንተ መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ተዘኪሩ ኔሩ። ብዙሓት ደቀ ኣንስትዮ ኣብዚ ለበዳ ኮሮና ኣስፋሕፊሕሉ ዘሎ እዋን ዝተፈላለየ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማትን ጽቕጥታትን ኣብ ማእከል ሕብረተሰብ የሕልፋ ኣለዋ።
  • ገለ ካብኡ ድማ በይነን ብዘይ ካልኣየን ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዑ ክስከማ ምርኣይ ልሙድ እዩ። 
  • ኣብዚ ዓውዲ ቤተሰብ ንዘሎ ብዙሕ ሕቶታት መልሲ ክንረክብ ብምድላይ ንምሁር ማሕበራዊ ህይወትን ሰራሕተኛ ኣብ ጉዳያት ምምኻር ስድራ ቤታትን ንዝኾነ ኣቶ ሲሞቲ ከሊፋ ዓዲምናዮ ኣሎና።