ክታበት ስቶክሆልም

ስቶክሆልም ንኹሎም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም፡ ኣብ ጉንበት ክትከትብ ትውጥን

1:33 min
  • ዞባ ስቶክሆልም፡ ካብ ዝመጽእ ዘሎ ጉንበት ፡ ንኹሎም ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሑ ነባሮኣ፡ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ክትህብ ክትጅምር ወጢና ከምዘላ ተፈሊጡ፡፡
  • እዚ ውጥን ተግባራዊ ክኸውን፡ እቲ ሽወደን ክወሃባ ተሓሲቡ ዘሎ ብዝሒ ኽታበት፡ ክትረኽቦ ሙዃና ክረጋገጽ ይግብኦ፡፡
  • ኣብ ርእሲ’ዚ፡ እቲ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ብዘለዋ ብዝሒ ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም ነበርቲ ዝተሞርኮሰ ኣገባብ ምምቕራሕ ወይ ዝርግሐ ክታበት፡ ኣብ መወዳእታ ሚያዝያ፡ ብበዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ምስ ዝኽለስ እውን እዩ፡ እቲ ውጥን ክውን ክኸውን፡፡