ኣለርጂ

ቁልጡፍ ምእታው ጽድያ ንሰብ ኣለርጂ ስቅቕታ ይኸውን፤ መድሃኒታት ኣለርጂ ብብዝሒ ይሽየጡ

8:33 min
  • እዚ ዝኣቱ ዘሎ ወቕትን ስዒብዎ ዝመጽእ ክረምትን፡ ሶማር፡ ንብዙሓት፡ ባህ ዘብሉ ባህራያት ተፈጥሮ፡ ሙቐት፡ ጸሓይ፡ ምፍንሻር ዕምበባታትን ምስላም መሬት ብቐጠልያ ኣዝርእትን ዘበስሩ እኳ እንተኾኑ፡ ንገሊኦም ግን ጸገም ቑጥዐኦም ዘለዓዕልሎም፡ ናይ ስቕያት ወቕቲ እዮም፡፡

  • ኣማን፡ እዚ ወቕቲ እዚ ኣብ ዝኣትወሉ እዋን፡ ናይ ገረብ ‘ብዮርክን’ ሳዕርን ኣለርጂ ስለዘለዎ፡ ከም ድልየቱ ናብ ድልየቱ፡ ከይተጸገመ ክንቀሳቐስ ኣይኽእልን'ዩ፡፡

  • ኣብ'ዚ ሕጂ እዋን ካልእ ጸገም ክኸውን ዝኽእል፡ ምልክታት ሕማም ቑጥዐን ኮቪድ-19ን ምፍላይ እዩ፣ ምኽንያቱ ተመሳሰልቲ ምልክታት ስለ ዘለውዎም፡፡ ብኸመይ ክንፈልዮም ንኽእል ዶር ኤፍሬም ክኢላዊ ምኽሩ ይህብ፡፡ 

Robel Habte
tigrinya@sverigesradio.se