ስራሕ

ቁጽሪ ደለይቲ ስራሕ ነክዩ

0:30 min
  • ቁጽሪ ናይቶም ስራሕ ደልዮም  ናብ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ዘመልክቱ ብቐጻሊ ይንኪ ከም ዘሎ  ዝሓለፈ ሰሙን ዝወጸ ጸብጻብ የመልክት።
  • ኣብዛ ግዜ ከባቢ 437 ሽሕ ሰባት ሽቕለት ኣልቦ እዮም። እዚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ብ 8,4 ሚእታዊት ካብ ሓፈሻዊ ዓያዩ ብዝሒ ስራሕ ዘይብሉ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ።
  • ኣብ ዝሓለፈት ሰሙን ጥራይ ኣስታት 6,000 ሰባት ደለይቲ ስራሕ ኮይኖም ተመዝጊቦም። 757 ሰባት ድማ ካብ ስራሕ መሰናብቲ ምልክታ ተዋሂቦም።