ሕጊ ሚግሬሽን

ኣምነስቲ ሽወደን - ግዝያዊ መንበሪ ፍቃድ ንውህደት ኣየተባብዕን'ዩ

3:47 min
  • እቲ ትማል መግለጺ ዝተገብረሉ ንድፊ፡ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት፡ ዝተፈላለዩ ግብረ-መልስታት ኣኸቲሉ፡፡
  • ሰልፊታት ሞደራትን ደሞክራስያውያን ሽወደናውያንን እቲ ንድፊ፡ ተሪር ብዘይምዃኑ፡ ዋሕዚ ስደተኛታት ከስዕብ’ዩ ዝብል ርእይቶ ክህልዎም እንከሎ ሰልፊ ሊበራል ግን፡ ነቲ ኣብ ሞንጎ ምስ መንግስቲ ዝተሓጋገዙ ሰልፍታት ዝተኣትወ ናይ ጥሪ ስምምዕ ሰለዘይጠሓሰ፡ ብኣወንታ ተቀቢሎሞ ኣለው፡፡ 
  • ማድለይን ሰይድሊትዝ፡ ካብ ኣምነስቲ ሽወደን፡ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓዲ፡ ኣብ መስርሕ ውህደት ስደተኛታት ሓጋዚ ኣይኮነን ትብል፡፡