በዓል መዚ ትራፊክ

ናይ ጽሑፍ ፈተና መምርሒ ፍቃድ ማንኪና ንምሕላፍ ዝግበር ስርቂ ብምብዝሑ፡ መቕጻዕቲ ክተርር ይጥለብ

5:13 min
  • ሹዱሽተ ሰባት ፡ ኣብ’ቲ ንምውጻእ መምርሒ ፍቃድ ማንኪና ዝግበር ናይ ጽሑፍ ፈተና፡ ሓገዝ ዝተፈላለዩ ቴክኒካውያን ኣቑሑ ዝተጠቕሙ፡ ተኸሲሶም፡ መቕጻዕታዊ ፍርዲ ከም ዝተዋህቦም፡ በዓል መዚ ትራፊክ ሽወደን ሓቢሩ፡፡
  • እቲ በዓል መዚ ፡ ዝሓለፈ ዓመት፡ 221 ጉድያት ምቕዳሕ ወይ ምትላላ ኣብ እዋን ናይ ጽሑፍ ፈተና ከምዝተገንዘበን፡ ካብ’ዚኣቶም እቶም 185፡ ከም ነኣሽቱ ናይ እዝኒ መስምዕን ሌንስ ካሜራን ሞቢልን ዝኣመሰሉ ተክኒካውያን መሳርሒታት ከምዝተጠቐሙ ኣፍሊጡ፡፡
  • 'ፍልጠት ድሕነት'ዩ፡' ዑቅባይ ተወልደ፡ መምህር ትምህርቲ ምዝዋር መንኪና ሰልንቱና፡፡