ክረምታዊ ዕረፍቲ

ኣርባዕተ ካብ ዓሰርት ሰባት መደብ ክረምታዊ ዕረፍቲ ኣይከነውጽእን ኢና ይብሉ

4:53 min
  • ዳርጋ ናብ ፍርቂ ዝቀራረቡ ነበርቲ ሽወደን፡ እዚ ለበዳ ናበይ ገጹ እዩ ክምዕብል ክሳብ ዘይፈለጡ፡ ክረምታዊ ዕረፍቶም ንዝምልከት መደብ ከውጽኡ ከምዘይከኣሉ፡ ውጽኢት’ቲ ርእይቶ ሰማዕቲ ንምፍላጥ ብራድዮ ሽወደን ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣርእዩ፡፡
  • ኣብ’ቲ ዝተገብረ መሕትት፡ 1 ካብ 3 ሰባት ኣብ ውሽጢ ሽወደን ክገሹ ከምዝሓስቡ ጠቂሶም፡፡
  • ናብ ካልእ ሃገራት ኣብ ምጋሽ ንዝምልከት፡ ኣብ’ቲ መሕትት፡ ዳርጋ 1 ካብ 10 ስባት፡ ካብ ሽወደን ወጻኢ ክገሹ መዲቦም ከምዘለዎ ኣፍሊጦም ኣለው፡፡

ሚኪኤል ተኽላይ፡ ካብ ሱንድብይበሪ፡ ዝመጽእ ዘሎ ክረምቲ ንዝህልዎ ናይ ዕረፍቲ ግዜ፡ ኣብ ውሽጢ ሽወደን ክገይሽ ከም ዝሓስብ ይሕብር፡፡

ዳርጋ ክረምቲ ክረምቲ፡ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት፡ ምስ ስድርኡ ብምጋሽ ዘሕልፎ ዝነበረ፡ ሰለሙን ተኽለ እውን ኣብ’ዚ ዓመት እዚ ካብ ሽወደን ወጻኢ ዝኾነ መገሻ ክገብሩ ከምዘይኮኑ፡ እንታይ ደኣ ዕረፍቶም ኣብ ምትዕርራይ ገዛ ምናልባት ድማ ሕጽር ዝበለ መገሻ ናብ ደቡባዊ ክፋል ሽወደን ክገብሩ ሓሳብ ከምዘለዎም ይሕብር፡፡

ንምብራቅ ኣፍሪቃ ንኽገሹ፡ ትኬት ናይ ዝዕድጉ ሰባት ኩነታት ከመይ ይመስል ኣሎ ንምፍላጥ፡ ንፓውሎስ ሲመ፡ ወኪል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነበርን፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ከፊል-ወናኒ ጣና ወኪል ጉዕዞ፡ ኣብ ስቶክሆልም፡ ኣዘራሪብናዮ ኔርና፡፡

ዝበዝሑ ናብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ፡ ዝጓዓዙ ዓማዊል ዘለውዎ ፓውሎስ፡ ትካላት ወኪል ጉዕዞ ብሰንኪ ኮሮና ካብ’ቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩ ሙዃኖም ድሕሪ ምብራህ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ወላ’ኳ ኣዝዩ ውሱን ይኩን እምበር፡ ቁሩብ ምምሕያሽ የርእይ ከምዘሎ ሓቢሩ፡፡ እዚ ቁጽሪ እዚ ድማ ምስ ዝመጽኡ ዘለው፡ ከም ፋስጋን ዝኣመሰሉ በዓላትን ናይ ትምህርቲ ዕረፍትታትን፡ ካብ’ቲ ንርእዮ ዘለና ንላዕሊ ክምሓይሽ ይክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ይብል ፓውሎስ፡፡