ኣካላዊ ጥዕና

ኣባላት ሓደርኪ ኣስመራ፡ ገዛና ክንኣቱ ከሎና ሕጉሳት ኢና

8:23 min
  • ኣማን ሃቃይ ንከባቢ 20 ዓመት ከም መራሕ ኣውቶቡስ ኮይኑ ሰሪሑ። ቅድሚ ናብ ሽወደን ምምጽኡ ኣብ ኣስመራ ምስ ክለብ ኣዱሊስ ተጻዊቱ ኔሩ።
  • ሓደርኪ ኣስመራ (ጉድሞሮን ኣስመራ) ብሓባር ዝሰርሑ ሓደ ጉጅለ ንጥፈታት ምውስዋስ ኣካላት ኣብ ስቶክሆልም ኮይኖም፡ ኣብዚ ግዜ ለበዳ ኮሮና ጎየይቲ ጥዕና እዮም። 
  • ብዙሓት ኣብዛ ጉጅለ ዝነጥፉ ኣባላት ብለበዳ ኮሮና ተለኺፎም ኔሮም። ኮይኑ ግና ብቐሊል መንገዲ ከም ሰዓል መሳሊ ዓይነት ኮይኑ ከም ዝሓለፈሎም ይገልጹ።