ሚግሬሽን

ኣብ ሽወደን ተወሊዶም ክንሶም፡ ገለ ቆልዑ ሓደጋ ምጥራዝ የንጸላልዎም

3:21 min
  • ወለዶም መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም፡ ኣብ ሽወደን ዝተወለዱ ቆልዑ፡ ካብ ሽወደን ናይ ምጥራዝ ሓደጋ የንጸላልዎም፤ እዚ፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሚግሬሽን፡ ኣብ ቀረባ እዋን፡ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉዳያት፡ ከም መምርሕን መፍረድን ክኸውን ዝኽእል፡ ሕጋዊ ውሳነ ኣሕሊፉ ክንሱ’ዩ፡፡
  • ሓንቲ ካብ’ቶም በዓል መዚ ሚግሬሽን፡ ካብ ሽወደን ክትወጽእ ወሲኑላ ዘሎ፡ ሙሉእ ሂወታ ኣብ ሽወደን ዝተቐመጠት፡ ጓል 13 ዓመት፡ ሓዲቻ’ያ፡፡   
  • "ሂወተይ ኣብ’ዚ እዩ፡፡ ካብ’ዚ ክግዕዝ ኣለኒ ድዩ ናይግድን፧" ትብል ሓዲቻ፡፡