ክታበት ኮሮና

ኣብ ዞባ ስቶክሆልም ልዕሊ 6 600 ናጻ ሰዓታት ክታበት ኣለው

0:40 min
  • ነቶም ልዕሊ 75 ዝዕድሚኦም ሰባት ክታበት ክወስዱሉ ተባሂሎም ዝተሓዝኡ ከባቢ 6 600 ናጻ ግዚያት ኣብ ዞባ ስቶክሆልም ኣሎ። ክብል ራድዮ ፔ4 ስቶክሆልም ካብቲ ዞባ ንዝረኸቦ ጋዜጣዊ ሓበሬታ ብምጥቃስ ገሊጹ።
  • ኣወሃሃዲ ክታበት እቲ ዞባ ማግኑስ ትይበርይ ነቶም ዝምልከቶም ካብ 75 ዓመት ንላዕሊ ዘለው ኣብዘን ዝስዕባ ቦታታት ኤልቪሾ፡ ቴቢይ፡ ሶልና ከምኡ እውን ኣብ ማእከል ከተማ ኣብ ዝርከብ ኣደራሽ ምምሕዳር ቆይሞም ኣብ ዘለው ነቑጣታት ቦታ ብምሓዝ ክኽተቡ ዕድመ ኣቕሪቡሎም።