ክፉት መውዓሊ ህጻናት

ኤስ.ኮ.ኣር - ክፉት መውዓሊ ህጻናት ኣብ መስርሕ ውህደት ኣገዳሲ ረቋሒ እዩ

4:51 min
  • ኩፉት መውዓሊ ሕጻናት፡ 'ኦፕና ፎር-ስኮላ'፡ ስደተኛታት ወለዲ ብሓፈሻ፡ ኣዴታት ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ስራሕ ዓለምን ሕብረተ-ሰብ ሽወደንን ክኣትው ዓቢ ግደ ይጻወት፡፡
  • ነዚ ዘርኣየ፡ ብማሕበር ኣባይቲ ስልጣን ኮሚነታትን ዞባታትን ሽወደን፡ ኤስ.ኮ.ኣር፡  ኣብ ልዕሊ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ዘለው ትካላት፡ ዝተገብረ ገምጋማዊ መጽናዕቲ እዩ፡፡
  • ብዘይካ እቲ ምምሕያሽ ቋንቋ ሽወደን፡ ከም ኣመጋግባን ጽርየትን ቆልዓን እታ ኣደ ባዕላን፡ ምምልካት መዋዕለ ህጻናትን ዝኣመሰለ ግብራዊ ዝኾነ ምኽሪ ይረኽባ ምንባረን፡ ናብ ክፉት መውዓሊ ህጻናት፡ ብዙሕ ግዜ ዝኸዳ ዝነበራ፡ ኣዴታት ኤደንን ኣድያምን ይገልጻ፡፡