ተመላሲ ግብሪ

እቶም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ግብሪ ዓመት ዝያዳ ዝኸፈሉ፡ ካብ ሎሚ ክምለሰሎም ክጅምር'ዩ

1:09 min
  • በዓል ስልጣን ግብሪ፡ ካብ ሎሞ ሮቡዕ 07 ሚያዝያ ጀሚሩ፡ ነቶም ካብ ዝግብኦም ንላዕሊ ዝኸፈሉ፡ ከፈልቲ ግብርን፡ ዓመታዊ ጸብጻብ ግብሪ ድማ ክሳብ 30 መጋቢት ዝነበረ ግዜ፡ ብዘይ ለውጢ ጽቡቕ ኣሎ ኢሎም ዘረከቡ፡ ገንዝቦም ክመልሰሎም ክጅምር እዩ፡፡  
  • ሪኮርድ ዝሰበረ ቁጽሪ ብዝሒ ሰባት፡ ኣብ’ዘን ዝመጽኣ ሒደት መዓልታት፡ ካብ በዓል ስልጣን ግብርሪ ናብ ሕሳቦም ገንዝበ ክኣቱ ትጽቢት ይግበር፤ ከባቢ 18 ቢሎዮን ክሮነር፡ ንልዕሊ 2.4 ሚልዮን ሰባት ክላኣኽ’ዩ፡፡
  • "እቶም ናይ ባንኪ ቁጽሪ ሕሳቦም ዘይሃቡ፡ ሕጂ እውን ክሕብሩ ይኽእሉ’ዮም፡፡ እቲ ዝቐለለ መንገዲ፡ ብናይ 'ስካተ-ቨርከት' ናይ ኢንተርነት ገጽ ምግባሩ’ዩ፡፡ ኣብኡ ከመይ ጌርካ ከም እትገብሮ፡ ንጹር መምርሒ ኣሎ፡" ኢላ ኣና ሹበርይ፡ ክኢላ ጸብጻብ ዓመታዊ ግብሪ፡ ካብ በዓል ስልጣን ግብሪ፡፡