ሕጋዊ ጉዳያት

ካብ ወጻኢ ብሕጋዊ መንገዲ ቖልዓ ኣምጺኦም ዘዕብዩ ክግምገም ይድለ

1:15 min
  • ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ነቲ ሽወደን ህጻናት ካብ ግዳም ብሕጋዊ መንገዲ ኣምጺኦም ከም ውላዶም ኣርዒሞም ዘዕብዩሉ ዝነበረ መስርሕ ገምጋም ክገብር ምዃኑ ጋዜጣ ዳገንስ ንይሄተር ንሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳያት ሌና ሃለንግሬን ብምዝርራብ ኣረጋጊጹ።
  • መንግስቲ ናብዚ ውሳነ ክበጽሕ ዝኸኣለ ብዙሓት ቆልዑ ካብ ስድራቤቶም ተሰሪቖም ወይ ብዘይሕጋዊ ዝተሰንዐ ናይ ሓሶት ሰነድ መንነት ዘለዎም ሓዊስኻ ብዙሕ ብልሽውናታት  ኣብ መስርሕ ምስግጋር ናብ ካልኦት ወለዲ  ብዝገበሮ መጽናዕቲ ብምርካቡ እዩ።
  • ካብ 1960 ክሳብ 1990 ዝነበሩ ግዚያት ኣብ ዝተኻየዱ ምስግጋር  ቆልዑ ብፍላይ ናይቶም ካብ ቺለ ዝመጹ ዝነበሩ ክጻረይ እዩ።