ተኣምረ ንባብ

ክበብ መጽሓፍቲ ራንዳ፡ ጽቡቕ ሰረት ፍልጠትን ዝምድና ስድራ ቤት ምስ ደቆም ኮይና ትርከብ

8:30 min
  • ማሕበር ኣል ኑር ኤርትራውያን ኤስኪሉስቱና ልዕሊ 150 ዓበይቲ ይሓቑፍ። ዝያዳ ድማ ኣብ ትምህርትን ንባብን ቆልዑት የተኩር። ዕላማታቱ ድማ ቆልዑ ንሓድሕዶም ይላለዩ። ባህሊ ዓዶም ይፈልጡ። ሃይማኖቶም የጽንዑ።ዝብሉ ይርከብዎም።
  • ኣብዚ እዋን ኣስታት 30 ቆልዑ መጽሓፍቲ ካብ ቤት ንባብ ተለቂሖም፡ ኣንቢቦም ምስ ውድኡ ሓጺር ገምጋም ይገብሩ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ኣብ ኣደራሽ ክእከቡ ስለ ዘይክእሉ ድማ ብመንገዲ ዋትሳፕ ኣቢሎም ቭቪድዮ ተሳኢሎም ናብ ሽማግለታት ይልእኩ።
  • ሓደ ካብቶም መስረትቲ ድማ ጭቃ ዓዲ ጀማል ኢብራሂም እዩ። ንሱ “ንሓደ ስብ ሽግሩ እንድሕር ፈቲሐሉ በጥ ኢለ ይሓድር ከኒና ኣየድልየንን።” ይብል።