ሰልፍታት ሽወደን

ውሳነ ብሓባር ምስራሕ ሰልፊ ሊበራል ምስ ሰልፊ ደሞክራስያዉን ሽወደናውያን፡ ንርእይቶ ህዝቢ ኣይቀየረን

2:43 min
  • ንሰልፊ ሊበራል ዘነቃነቐ፡ ምስ፡ ደሞክራስያውያን ሽወደን ዝርከብዎም፡ ሰልፍታት ተቃወምቲ መንግስቲ፡ ብሓባር ክሰርሑ ሙዃኖም ዘነጸረ ውሳነ፡ ኣብ ርእይቶ ህዝቢ ዝኾነ ለውጢ ከምዘየምጽአ፡ ርእይቶ ህዝቢ ብዛዕባ ሰልፍታት ሽወደን ንምግምጋም፡ ብኤስ.ቨ.ተ ብመንገዲ ኖቩስ፡ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣርእዩ፡፡
  • "ሰልፊ ሊበራል፡ ሕጂ እውን ትሕቲ 4% እዮም ኣመዝጊቦም፡፡ ምስ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ክነጻጸር እንከሎ እውን ቁጽሪ ደገፍቲ ኣጉዲሎም ኣለው፡፡ ስለ’ዚ፡ ውጽኢት እዚ መጽናዕቲ ምስ ንዕዘብ፡ እቲ ንሰልፍታት ተቃወምቲ መንግስቲ ንምድጋፍ ዝወሰድዎ ውሳነ፡ ብዙሕ ኣየርብሖምን፡" ኢሉ ቶርብዮርን ኹስትሩም፡ ላዕለዋይ ሓላፊ ኖቩስ፡፡
  • ኣብ ርእሲ’ዚ፡ እቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ መስርሒ ምውሳኽ ቁጽሪ ደገፍቲ ሰልፊ ሞደራት ድው ኣብ ዝበለሉ አዋን፡ ሰልፊ ማሕበራውያን ደሞክራስያውያን ከም ዝዓበየ ፓርቲ መሪሕነቱ ኣደልዲሉ ከምዘሎ ኣርእዩ፡፡ ሰልፊ ሞደራት፡ ወላ’ካ እቲ ናይ ካልኣይ ዝዓበየ ሰልፊ ኮይኑ ቦትኡ ሒዙ እንተሎ፡ ብዙሓት ደገፍቱ ግን፡ ናብ ሰልፊ ሽወደናውያን ደሞክራስያውያን ይግዕዙ ምህላዎም ተፈሊጡ፡፡