Dammläcka

100 liter vatten i minuten läcker från kraftstationen i Fridafors

0:30 min
  • Det läcker runt 100 liter vatten i minuten från dammen vid kraftstationen i Fridafors.
  • Läckaget upptäcktes i början juni och skulle ha åtgärdats direkt, men bristen på grävare gör att företaget som äger dammen inte kan göra det förrän i augusti. Då kommer dammen att tömmas under ett par dagar för att läckan ska kunna isoleras och lagas.
  • Till dess har grus och jord lagts dit för att förhindra att dammen brister och det görs också dagliga kontroller av dammen.