Ekobrott

100 utredningar om fusk med pandemistöd

2:00 min
  • Det pågår just nu runt 100 brottsutredningar om misstänkt fusk med de ekonomiska stöd till pandemidrabbade företag som införts, visar en kartläggning som Ekot har gjort.
  • Hittills har totalt sex åtal väckts för olika brott och fler är på gång, enligt Ekobrottsmyndigheten.
  • "Det kommer fler åtal inom den närmaste tiden", säger chefsåklagare Henric Fagher vid Ekobrottsmyndigheten till Ekot.

– I de brottsutredningar som vi har handlagt har brottsbeloppen varierat från några tiotusentals kronor upp till några miljoner kronor, säger Fagher till Ekot.

Ekobrottsmyndigheten utreder misstänkta brott kring det ekonomiska stöd till företag som kallas omställningsstödet. Just nu pågår drygt 70 förundersökningar om misstänkta omställningsstödsbrott och hittills har fem åtal väckts.

Men sett till antalet ansökningar om stödet är fusket inte särskilt utbrett, enligt chefsåklagaren.

Fusket kan ske på flera olika sätt, säger Fagher.

– Det kan vara att man överdriver sitt omsättningstapp, man hävdar att det är kopplat till pandemin trots att det inte är det. Man kan tala om att man inte har gjort vinstutdelningar trots att man i själva verket har gjort det och man kan också överdriva sina fasta kostnader. Om man lämnar oriktiga uppgifter kan det leda till att man får ett större stöd än vad man egentligen är berättigad till.

Ser ni om det finns någon organiserad kriminalitet bakom det här fusket?

– När det handlar om ekobrott så är det ganska ofta så att man kan se tecken på att organiserad brottslighet döljer sig bakom fusk av olika former, men inte när det gäller omställningsstödet, säger chefsåklagare Henric Fagher till Ekot.

Det beror bland annat på de krav som finns för att få stödet, tror han.

När det gäller fusk kopplat till permitteringar av anställda, korttidsarbete, är det Åklagarmyndigheten som har hand om de flesta av dessa brottsutredningar och där pågick det 24 förundersökningar vid månadsskiftet.

Hittills har ett åtal väckts för ett sådant bedrägeri.