Polis plus militär = sant?

Det finns långsiktiga risker med att låta militär och polis samarbeta i större utsträckning, anser Thomas Bull, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet. Han pekar på risken för upptrappning ifall militärt målad utrustning, som bilar eller helikoptrar, börjar användas av polisen vid exempelvis stora demonstrationer. - När militanta aktivister och demonstranter möter sådan utrustning kan de känna att de måste ta i ännu mera, säger han.