Fasta räntor nu lägre än rörliga

Flera bolåneinstitut sänkte på tisdagen sina bolåneräntor. Nu ligger en del av de fasta räntorna under de rörliga.
På tisdagen sänkte SBAB och JP Nordiska sina fasta boräntor med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter respektive 0,25 procentenheter. Och det är i linje med flera bolåneinstut som sänkt sina bundna bolån den senaste veckan. Tidigare har HSB, Spintab, Nordea och SEB sänkt sina fasta räntor. Det här innebär att den fasta räntan nu i vissa fall är under den rörliga räntan och det är ovanligt. Det beror framför allt på nedgången på stockholmsbörsen, de bundna räntorna styrs av börsen. Då börsen går ner, sjunker de bundna räntorna. Och tvärtom när börsen går upp. De rörliga räntorna däremot styrs av repräntan, som bestäms av Riksbanken.
Helena Jansson