Börsfall drabbar försäkringsbolagen

Fallen på världens börser drabbar försäkringsbolagen hårt. Under första halvåret minskade marknadsvärdet på försäkringsbolagens placeringar med sammanlagt 124 miljarder kronor till 1 660 miljarder, visar statistik från Finansinspektionen.
Börsfallen har gjort att försäkringsbolagen möblerat om i sina placeringsportföljer och nu har över hälften av investeringarna i räntebärande placeringar. Livbolagens avkastning var under första halvåret minus 6,8 procent och för skadebolagen minus 2,4 procent.