Bro till Djäknen och Lillsträngnäs

I en motion till kommunfullmäktige i Strängnäs förseslås att en mindre bro ska byggas till öarna Djäknen och Lillstängnäs som ligger relativt nära strandlinjen.
Bakom motionen ligger centerpartiets Torgny Jonsson och folkpartiets Anders Svensson som anser att även kommuninnevånare som inte har någon båt borde få tillgång till öarna. I motionen föreslås också att strandkanten på öarna rustas upp för att göras tillgängliga för rörelsehindrade.