Polis och militärsamarbete

Det finns risker med att låta militär och polis samarbeta i större omfattning, anser Thomas Bull, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet. Han pekar på risken för upptrappning ifall militär utrustning, som bilar eller helikoptrar, börjar användas av polisen. - När militanta demonstranter möter sådan utrustning kan de känna att de måste ta i ännu mera, säger han. Erik Arthur Egervärn, jämtländsk riksdagsledamot för centern som sitter i försvarsutskottet, tycker det är viktigt att använda samhällets resurser på bästa möjliga sätt: