Israeler emigrerar till Tyskland

I Israel har de återkommande självmordsattentaten och tillståndet som allt mer liknar krig, fått ett växande antal israeler att se sig om efter en väg bort från oro och våld och även från svårare ekonomiska förhållanden. För den som har tyskt påbrå finns en speciell möjlighet att söka medborgarskap i Tyskland. Tiotusentals israeler har redan gjort det.
Visst är det en historiens ironi att israeler som tycker att det blir för farligt i Israel söker tillflykt hos Tyskland. Alldeles efter andra världskriget var det otänkbart. Tyskland var en gång för alla bödlarnas och mördarnas land. Det var ett land som judar lämnade. Men inte längre. Det är inte frågan om massor. Men i alla fall 60 000 israeler som redan har ansökt om tyskt pass. Öppnar vägen till EU Det är en paragraf i den tyska grundlagen som ger alla offer till nazitysland och deras efterlevande rätt att få tillbaka sitt tyska medborgarskap. Passet öppnar inte bara vägen till Tyskland utan också till hela EU och de här israelerna ser det som en möjlighet till ett liv där inte dödligt våld är en del av vardagen. Under senare år har det rört sig om ett hundratal ansökningar som lämnats in till den tyska ambasaden i Tel Aviv varje vecka. Men sedan det nya palestinska upproret tog fart hösten 2000 är det mer än 250. De flesta fortsätter att leva i Israel och har det dubbla medborgarskapet som en räddningslina. Flyttar från extremismen Men det finns de som redan nu tänker flytta. Den femtiotreårige läkaren Julius Müller emigrerade från Tyskland till Israel 1976 för att hans barn skulle få en israelisk identitet. I dag säger han till den tyska tidskriften Der Speigel att han inte längre ser en framtid för sig och sin familj i Israel. Nu har han inte längre lust att betala skatt som går till bosättare och ortodoxa partier. Nästa år flyttar han med sin familj till Berlin.
Stefan Winiger, Wien