Kaliber 29 oktober 2006: -Vad är en varning värd? Om sjukvårdens kontrollsystem

Kaliber har granskat alla beslut som fattats av Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd, HSAN, de senaste fyra åren och funnit att det finns läkare och tandläkare som blivit varnade flera gånger, men som ändå fortsätter att utöva sitt yrke. Dessutom är det få landsting som kontrollerar om personalen de anställer någon gång blivit fällda i HSAN.

Reporter: Björn Tunbäck

Research: Victoria Gaunitz och Jessica Grynell

Ur beslut från HSAN:  

”Läkaren har av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter. Felet är varken ringa eller ursäktligt och bör medföra disciplinpåföljd i form av en erinran.”

”Härigenom har hon av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen. Felet är varken ringa eller ursäktligt och bör medföra disciplinpåföljd i form av en varning.”

En varning eller erinran kan till exempel en läkare, sjuksköterska eller tandläkare få efter en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det innebär inte något löneavdrag eller annat straff. Och det finns heller inget som säger att man till exempel efter tre varningar får sparken. Det finns över 200 000 läkare, sjuksköterskor, tandläkare, psykologer och andra inom hälso- och sjukvården som har legitimation som ett kvitto på sina kunskaper, sin duglighet – och sitt ansvar.

Varje dag behandlar de över 80 000 patienter och för det mesta är alla nöjda. Blir det fel reds det ofta upp direkt mellan patienten och läkaren, tandläkaren eller vem det nu gäller. I annat fall kan den missnöjde gå till patientnämnden eller patientombudsmannen i sitt landsting. Men ibland räcker inte heller det och då kommer hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd in.

Det vanligaste är ändå att den anmälde inte får någon kritik. Men de som ändå fälls – det har gällt 3-400 per år de senaste åren – tar oftast mycket illa vid sig. Som en läkare som vill vara anonym berättar:

-Utredningen visade att jag kunde och borde varit snabbare men utgången hade blivit densamma. Patienten hade dött oavsett vad jag gjorde. Men känslan fanns där ändå – jag borde varit snabbare. Den här läkaren anmälde sig själv. Han blev inte fälld, men situationen tog honom hårt.  

-Den fick mig att ifrågasätta hela mitt yrkesliv. Jag fick själv stöd, sökte hjälp hos en psykoterapeut och fick vara sjukskriven några veckor för jag kunde inte koncentrera mig på jobbet, och till slut bytte jag jobb.

Tandläkaren missade hål

Hemma hos Sune Lundell i Mariestad är det hembakta bullar och flera sorters kakor. Både Sune, hans dotter och några av deras vänner hade samma tandläkare. Men för några år sedan gick det snett:

-Jag började ju -85 hos honom och det har gått jättebra i alla år, men de sista åren blev det sämre.

-Hur kom du underfund med det var något konstigt då?

-Jo det var min dotter som fick gå akut till en annan och då kom de på det att hon hade en 6-7 hål som behövde lagas, berättar Sune för Kaliber.

Då gick Sune Lundell också till en annan tandläkare. Och det visade sig att han åtta hål trots att hans gamle tandläkare sagt att han var felfri – precis som hans dotter fått höra.

Det blev ett drygt arbete att laga tänderna  – det tog nästan ett år, och för en tand var det försent:

-Det var en tand som inte gick att laga utan jag fick dra ut den.

Började det göra ont i den?

- Ja , jag hade ju ont i den. Det hade jag.

Så då kan man säga att det här ledde till bestående skada?

-Ja. Det blir det ju på så vis.

Vad tänker du om det?

-Ja, det är ju inte roligt att bli av med tänderna. För när en skall äta så blir det ju inte detsamma.

Sune Lundells tandläkare fick en varning av ansvarsnämnden. Bakom det beslutet ligger också en anmälan från ytterligare en patient där tandläkaren missat sju hål.

Varnad flera gånger

Kaliber har gått igenom alla beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd från och med 2003. Där är Sune Lundells förre tandläkare en av dem som dyker upp mer än en gång. Tandläkaren blev varnad både 2003 och 2004. Han är inte ende tandläkaren på listan; där finns en tandläkare som fällts tre gånger och en tandläkare som fått fem varningar.

Bouyne Eklind bor ett par mil utanför Mariestad. Han gick hos samme tandläkare som Sune Lundell. Också Bouyne hade gått hos tandläkaren sen 80-talet. Han råkade mera illa ut än Sune:

-Man tror ju på sin tandläkare och jag gjorde väl så till i början av 2000-talet. Då hade jag fyra tänder som var lösa. Han sa att jag får ha dem så länge de hänger med, men 2003 före jul borstade jag min tänder och den ena tanden ställde sig rätt in i munnen, berättar Bouyne.

Tur i oturen för Bouyne Eklind när han sökte akut för sin lösa tand, var att han hamnade hos en annan tandläkare. Och då förstod han vilken vård han fått fram till dess:

-Det var så allvarligt att de fick dra 6-7 tänder på mig. Jag har satt in sex titanskruvar och därefter satt på tänderna, så nu är det okej i munnen, säger han.

Det visade sig att Bouyne Eklind hade grav tandlossning. Han berättar att hans gamle tandläkare sagt att han hade tandlossning och ofta sa att nästa gång skulle ta de en extra rengöring av tänderna. Men det blev aldrig av. Nu blev det ett jättearbete att reda upp problemen och sammanlagt kostade det ungefär 60 000 kronor att få ordning på Bouyne Eklinds tänder, pengar som han senare fick genom ett försäkringsbolag. Och det blev många långa timmar med munnen på vid gavel hos tandhygienisten under ett år:

-Det var jobbigt. Jag fick sitta i den där stolen 1-1,5 timme varje gång. Jag fick ta bedövning varje gång för hon fick gå djupt ner för att ta bort vad hon kallade för ”svart tandsten” som hon sa orsakade tandlossningen, säger Bouyne.

Bouyne Eklind och Sune Lundells tandläkare har fått två varningar de senaste fyra åren.

Grader av kritik

Ansvarsnämnden kan, när någon anmälts dit, dela ut varning eller en erinran som är den lite mindre allvarliga formen av kritik. Från och med 2003, har 1216 sådana prickningar gjorts av Ansvarsnämnden. Den stora majoriteten gäller läkare. På listan dyker 37 namn upp mer än en gång. De har alltså gjort så grova fel att nämnden varnat eller lämnat en erinran minst två gånger.

Och eftersom det kan finnas fler än en patients öde bakom varje beslut gäller det sammanlagt bortemot 200 patienter. Och bland alla fallen finns ögonspecialisten i Stockholm som satt in fel lins vid gråstarrsoperationer. Ögonläkaren har fått två erinringar – och den ena patienten bestående men. Hon hade grå starr och skulle få en ny lins:

-Det blev helt fel. Jag fick så ont i ögat, så det var nåt fruktansvärt. 95 % av ögat blev förstört, berättar hon.

I bägge fallen hävdar läkaren att han inte kunde avgöra vilken lins han fått i handen under operationen för att sätta in – men nämnden anser att han är ansvarig för att arbetet under operationen fungerar.

Så finns gynekologen och förlossningsläkaren som våren 2002 vid en problematisk förlossning i Norrland inte reagerade i tid på tecknen. Barnet dog. Året därpå, vid ett stockholmssjukhus, steriliserade han en kvinna. Men kvinnan blev inte tillfrågad om det förrän på operationsbordet under ett kejsarsnitt. Så borde det inte ha gått till, slår Ansvarsnämnden fast. Samme kirurg varnades också för att han tog bort ena äggstocken för en annan kvinna som inte ville det. Han gjorde det dessutom efter en felbedömning. Lena Klingsell minns fortfarande händelsen med fasa:

-På uppvaket sa de att de hade tagit äggstocken också. Först förstod jag inte vad de sa, men när jag insåg vad de hade gjort så började jag storgråta. Det var obegripligt för mig att de kunde göra så, säger hon till Kaliber.

-Du anmälde händelsen och läkaren fick en anmärkning. Vad betydde det för dig?

-Det var viktigt, det betydde jättemycket. Jag fick upprättelse men det är samtidigt för jäkligt att han har fått fortsätta praktisera.

Och så har vi allmänläkaren i Skåne med två erinringar. Läkaren säger att klinikens datorsystem var så trassligt att journalerna inte fungerade ordentligt. Därför missade han cancer i ändtarmen hos en patient. Och hos en man som opererats för prostatacancer missade han att cancern blev aktiv igen. Mannen gick på regelbundna kontroller för att mäta just det, ändå märkte läkaren inte att värdena steg under tre år:

-Nu i efterhand tycker man att det är alldeles förfärligt. När det gäller så allvarliga saker som cancer tycker man ju att det borde vara noggrann uppföljning, säger han. Det visade sig att jag hade fått en metastas som satt intill ländryggen, och jag har ständig smärta efter detta.

Minst två gånger

31 läkare, fem tandläkare och en sjuksköterska har under de senaste fyra åren kritiserats minst två gånger av Ansvarsnämnden. Nio av dem har också varningar eller erinringar sedan gammalt visar de uppgifter Ansvarsnämnden tagit fram för Kalibers räkning.

Det gäller till exempel stockholmspsykiatrikern som var av med sin läkarlegitimation under tre år på 90-talet och som dessutom i två omgångar förbjudits att skriva ut mediciner som klassas som narkotika. Ändå har han fått nya varningar för att ha skrivit ut narkotika, 2003 och 2005.

Det gäller också en av de två vars legitimation dragits in, en tandläkare i Stockholm. Hon fick sammanlagt fem varningar dessförinnan, 1995, 1996, 2004 och två 2005. På en kvinna drog tandläkaren ut 12 tänder och skrapade bort ben på grund av påstådd benröta. På en annan patient knäckte käken hon käken, på en tredje skrapade hon ben och tog bort var - som inte fanns. Och på en kvinna drog hon ut 13 tänder och tog bort tandben:

-Ja det här är tortyr, det är ren tortyr. Det är bara pengar, bara pengar. Hon förklarade inte nånting vad hon höll på med. Och jag litade på henne. Det är en fackmannamässig tandläkare och jag litade på henne, men jag blev grundligt lurad.

Vad säger du om att hon har blivit varnad många gånger?

-Jag var inte medveten om det. Jag tror inte att det är många patienter som går in och kollar om de blivit varande. Jag trodde att jag skulle få hjälp men det blev precis tvärt om, säger hon.

-Jag är väldigt, väldigt tacksam att hon inte får arbeta som tandläkare längre, berättar kvinnan för Kaliber.

I december förra året drogs den här tandläkarens legitimation in. Och det var sedan hon själv som begärt det, inte Socialstyrelsen. Den andre som förlorat sin legitimation var läkare. I det fallet begärde Socialstyrelsen att legitimationen skulle dras in bland annat för att läkaren tvingat patienter till plågsamma undersökningar och satt in farliga mediciner utan säkra diagnoser. På ett par patienter satte han diagnosen ”skrumphjärna”.

Att legitimationen dras in för att en läkare eller tandläkare är för dålig på sitt jobb är sällsynt och händer kanske inte ens en gång om året. Oftast beror indragningen på att man blivit sjuk, dement eller missbrukare. Det är också mycket ovanligt att någon sätts på prövotid på grund av oskicklighet. Det är annars också en möjlighet. Så en varning kan mest beskrivas som en fläck på din heder – nog så pinsam för de flesta, men alltså inte alls för alla.

Bouyne Eklind måste ständigt hålla på med sina tänder för att hindra tandlossning och för att inte bli av med fler än de sex tänder hans gamle tandläkares misskötsel kostade honom. Men vad säger då tandläkaren själv?

Kaliber bestämmer en träff med honom, men när vi knackar på finns han inte där på den avtalade tiden.

Hundbett med komplikationer

Hemma hos Maria Johansson, på landet inte så långt från Vänersborg bor inte bara hon och hennes kille utan också sex katter och tre hundar. Och det var just ett par hundar som var orsaken till Maria Johanssons kontakt med sjukvården. Med ett rejält hundbett i högerhanden åkte hon till akuten och träffade en läkare:

-Hon tvättade rent såret med rent vatten och så fick jag en stelkrampsspruta, mer gjorde hon inte. Hon kollade inga rörelser och hon skickade inte upp mig på röntgen.

Hur såg handen ut?

-Det var bara en stor klump. Den var svullen. Varenda finger var svullet. Jag kunde inte röra någonting, så jag visste ju inte heller vad det var för skador, säger hon.

I själva verket hade en led i Marias lillfinger bitits sönder. Men när handen undersöktes igen efter tre veckor var det för sent. Det hade redan blivit brosk i fingret, så hon hade att välja på att steloperera fingret eller ha det krokigt. Och att till exempel jobba i affär det skulle hon aldrig klara nu, säger hon. Numera betalar Maria alltid med kort; får hon kvitto, sedlar och mynt i handen far de åt alla håll eftersom hon inte kan knyta handen längre.

-Nej det går inte alls, Jag kan inte låsa några pengar i den. Och jag har svårt för att skriva, tillägger hon. Det går ju en stund men jag får ont i fingret när jag suttit och skrivit en längre period.

Och du sa att på vintern så kan det kännas också. Hurdå?

-Ja då svullnar det upp och blir väldigt ömt. Då värker det även på nätterna.

Ansvarsnämnden ansåg att läkaren undersökt Maria Johanssons hand för dåligt och varnade läkaren, men inte bara för det fallet utan samtidigt också för ett annat fall där läkaren inte gjort en tillräcklig undersökning.

Det fallet gäller Kenth Eriksson som är ungdomssamordnare i Viskafors söder om Borås. En fredagseftermiddag för två år sedan började han kissa blod. Urinen var illröd, berättar han, så han ringde till sjukvårdsupplysningen som gav Kenth beskedet; blod i urinen, sånt bör utredas. Så Kenth åkte in till akuten och fick lämna ett urinprov:

-När läkaren kom så hälsade vi på varandra och hon talade om för mig att jag hade urinvägsinfektion och att jag skulle äta  Selexid i sju dagar och sen var det bra. Men hon rörde mig inte över huvud taget.

Efter det beskedet kände sig Kenth Eriksson lättad, för blodet hade skrämt honom. Så han tog sin medicin. Men i sinnet skavde beskedet från sjukvårdsupplysningen att det borde utredas, så han kontaktade sin vårdcentral för ett återbesök när penicillinkuren var nästan över och där tyckte sköterskan att han skulle träffa en kirurg. Det var inte vad Kenth tänkt sig. Men nu efteråt är han är glad för att sköterskan stod på sig så att han verkligen träffade kirurgen:

-Den läkaren gjorde en grundlig undersökning, berättar han. Jag har nog aldrig varit med om att någon har klämt och grejat så mycket. Han var ganska klar över vad detta var för någonting. När han var färdig sa han:

”Det är så här Kenth att jag känner att du har en stor tumör i magen.”

Och vad tänkte du då?

-Ja, det var som en bomb exploderade. Men jag tror jag ställde in mig ganska snabbt för det tog nog bara en sekund och jag ställde frågan: ”OK vad är prognosen?”. Läkaren sa att han inte kunde se det efter den första undersökningen men tumören var så stor att han ville skicka mig vidare med akutremiss.

Det visade sig att tumören som den första läkaren missat var 13x20 cm. Den var så stor att Kenth själv kunde känna den med handen. Kenth Eriksson opererades. Samtidigt förlorade han sin ena njure och nu går Kenth Eriksson på regelbundna kontroller för att se att cancern inte kommer tillbaka.

-Om jag inte hade lyssnat på kvinnan på sjukvårdsupplysningen, hon som sa att detta måste utredas, sa, då vet man ju inte vad som hade hänt.

Läkaren som gjorde den första undersökningen, och som också tittade på Maria Johanssons hand fick en varning för att inte gjort nog - för någon av dem. Samma läkare har också varnats för att hon skickade hem en kvinna för att vila när patienten fått hjärnblödning, haft värk i bakhuvudet, svårt att gå kräkts på golvet och kissat på sig vid besöket på läkarmottagningen

Läkaren har också tre erinringar sedan tidigare, dels för att ha tagit bort all medicinering för en 92-åring på ett sjukhem eftersom hon trodde att den gamla kvinnan höll på att dö. Det som fattades visade sig vara mat och vätska. Och på 90-talet missade samma läkare en ledskada hos ett barn och hjärtsvikt hos en 80-åring som dog några dagar senare.

Maria Johansson säger att det säkert kan vara pressat i vården, men att det inte verkar bero på det med den här läkaren:

-När det upprepas gång efter gång, då är det inte pressen som är felet utan då är de nonchalanta och då skall de inte vara läkare, säger Maria.

Vi frågar Kenth:

Hur ser du på den första läkaren som misstänkte urinvägsinfektion?

-Jag tycker ju att kan jag inte mitt jobb så frågar jag ju någon som jobbat innan.

Om du hade henne här, vad skulle du vilja säga till henne?

-Jag skulle inte ha något emot att prata med henne om det kunde hjälpa henne. Det skulle jag gärna ställa upp på. Jag är inte bitter på henne. Hon behöver ju hjälp i sitt sätt att jobba helt enkelt

Elakt förtal 

På telefon förklarar Bouyne Eklinds och Sune Lundells tandläkare att han missade hålen och den vanvårdade tandlossningen med att han låg i skilsmässa och att patienterna anmält honom är hans förra frus vänner – men hur det skulle förklara tänderna Bouyne och Sune förlorade svarar han inte på.

När Kaliber pratar med en tandhygienist i samma stad säger hon att det verkar som han lärt sig en läxa och insett att han behöver hjälp av tandhygienist med en del av sina patienter – för hon har börjat få patienter från hans mottagning nu.

Läkaren som undersökt Maria och Kenth arbetar också vidare. Inte heller hon vill vara med på någon intervju eftersom hon säger att det som hänt är så jobbigt.

Men i och med den senaste varningen, i våras, blev det diskussioner mellan hennes arbetsgivare och socialstyrelsen berättar Kerstin von Sydow primärvårdsdirektör för södra Älvsborg/Borås:

-Vi har konstaterat att det handlar om medicinska tillkortakommanden och att det också handlar om kommunikationsbekymmer. Men vi har också fått klart för oss att det går att rätta till med utbildning och det är det vi måste ta på fullaste allvar, säger hon och fortsätter:

-Därför har vi satt ihop ett åtgärdsprogram för den här läkaren.

Det programmet går ut på att läkaren under ett års tid ska gå bredvid andra läkare för att lära. Hennes högste medicinske chef fick inte veta om varningarna förrän det stod om dem i lokaltidningen. Kerstin von Sydow däremot kände till det. Och när ny personal anställs så tror hon att det kontrolleras om de har några fällningar.

-Ja, min förhoppning är ju att det sker.

Men du vet inte?

-Jo, jag tror faktiskt att vi har så god ordning på oss att vi säger att vi gör det.

Men ett samtal med personalavdelningen i södra Älvsborg visar att primärvårdsdirektören har fel. De brukar inte ta reda på om arbetssökande har fällts av ansvarsnämnden, om de inte fått höra något särskilt.

Landstingen kontrollerar inte

Kaliber har frågat alla Sveriges 21 landsting och regioner hur de gör när de anställer. Det visar sig att de alla kontrollerar om den läkare eller sjuksköterska de anställer verkligen är legitimerad. Det kan man fråga Socialstyrelsen om. Men bara tre landsting brukar kontrollera med Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd om den som söker jobb har erinringar eller varningar där. I de övriga arton är det bara något man gör om det finns särskild anledning – till exempel om man hört något från dem som den som söker jobbet lämnat som referens.

Maria Johansson trodde att kontrollen var bättre:

-Det är ju landstinget tycker jag som skall ta ansvar där. De skall kolla upp sina läkare innan de anställer dem. De hade kunnat stoppa min läkare för länge sen.

Trodde du att det kunde vara så i den svenska sjukvården?

 -Inte på ett stort lasarett som tillhör landstinget. Jag trodde att de hade bättre koll på vad vilka tog in där, säger Maria Johansson till Kaliber.