Ett första beslut om budgeten

Idag tog kommunsstyrelsen i Eskilstuna ett första avgörande beslut om budgeten för nästa år. En majoritet av kommunsstyrelsen sa ja till de preliminära ekonomiska ramarna.
Även om ekonomin ser relativt ljus ut så är det flera faktorer som är osäkra. Bland annat hur det statliga sysselsättningsstödet slår och avkastningskravet på den kommunala koncernen Kommunföretag. Nu under hösten ska alla nämnder arbeta med nästa års budget som klubbas igenom i november.