Få invandrare i Centerpartiet

Det är få invandrare som ställer upp till höstens val i förhållande till hur många invandrare som bor i Sverige. I Östergötland är representationen lägre än i landet i genomsnitt. Allra sämst är Centerpartiet.
I centern är bara en procent av kandidaterna födda utanför Sverige. Sven-Erik Nilsson, förste vice distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland, menar att det beror på att partiet hämtar sina kandidater på landsbygden. - Var bor våra invandrare i dagens samhälle? De flesta bor i storstäderna, de vill inte bo på landsbygden eller i mindre orter. Det kan vara förklaringen till varför våra listor ser ut som de gör, säger Nilsson. Av det totala antalet invånare i Östergötland är var tionde födda utanför Sverige. Men bara sex procent av länets kandidater till höstens val är födda i andra länder än Sverige, enligt den undersökning som Sveriges Radio låtit Statistiska Centralbyrån göra. Djordje Brstina, ordförande i den serbiska föreningen i Linköping, menar att partierna inte är särskilt intresserade att vända sig till invandrare. - Jag är besviken på att partierna inte kommer till oss. Vi bjöd in partierna men de hade inga pengar att satsa, säger han. Djordje Brstina tror att fler invandrare i politiken skulle göra samhället bättre. - Jag tror att det inte kan skada politiken utan bara bidra positivt att politiken får mer färg än i dag, säger Djorde Brstina. Centerpartiets Sven-Erik Nilsson skäms inte för att det knappast finns några invandrare att rösta på. Han anser att partiet först måste få fler medlemmar. - Jag vill inte säga att det är pinsamt. Det är klart vi ska bli bättre, men det gäller att få fler väljare. Får vi större stöd så att vi större möjligheter, säger Sven-Erik Nilsson. Olof Sjölander, SR Östergötland Läs mer om valundersökningen