Fortsatt risk för algblomning

SKÅNE. Risken för algblomning kring de skånska stränderna är ännu inte över. Observationer vittnar om osäkra förekomster av giftiga alger i Hanöbukten, men uppgifterna har inte bekräftas.
Enligt Gunnar Annér på Länsstyrelsen i Stockholm är risken att en eventuell blomning ska nå stränderna inte så stor, men olyckliga vindar och fortsatt högtryck kan öka risken. Om vattnet är grumligt eller täckt av en grön-brun hinna bör man undvika att bada.