Politiker i bostadsrätt skapar få hyresrätter

Den stora bristen på hyresbostäder i Uppsala kan delvis bero på att så få av politikerna själva bor i hyreshus.
- Det är väldigt få av politikerna som är bostadslösa, så jag tror att de inte vet vilka enorma problem man ställs inför när man inte har en bostad, säger Georg Hardt, som är ombudsman på hyresgästföreningen i Uppsala. Av kommunfullmäktigekandidaterna i länet till valet i höst bor mer än två tredjedelar - 69 procent - i eget hus, men bland befolkningen är det mindre än hälften, 48 procent, som bor i eget hus. Politikerna bor mer sällan i hyreshus, 15 procent mot 24 procent av befolkningen, och Georg Hardt på hyresgästföreningen menar att det kan ha spelat in för att bristen på hyresrätter i Uppsala tillåtits bli så stor som den blivit och för att politikerna i både Uppsala och Enköping på senare år sålt ut delar av dom kommunalt ägda bostadsbestånden: - Om politiker bott i hyreshus så hade de befunnit sig närmare de människor som ett sånt beslut innefattar, alltså så hade de kanske pratat med folk i tvättstugan och hört hur oroliga människor är över att det skall säljas ut, och det kan ha påverkat beslutet, tror Georg Hardt.